Statistikcentralens grafiska manual

Statistikcentralens visuella kommunikation styrs av en grafisk manual. I manualen finns anvisningar om hur Statistikcentralens symbol och andra grundelement i den grafiska profilen används. Om användning av symbolen i externa sammanhang kommer man alltid överens separat.

Företagssymboler

I tabellen finns Statistikcentralens företagssymboler i bildfiler för olika ändamål. Användningen av företagssymbolerna beskrivs närmare i den grafiska manualen.

användning

svartvit

i färg

webbtjänster

 

Statistikcentralens logo på finska (png)

Statistikcentralens logo på svenska (png)

Statistikcentralens logo på engelska (png)

trycksaker

Statistikcentralens logo på finska (eps)

Statistikcentralens logo på svenska (eps)

Statistikcentralens logo på engelska (eps)

Statistikcentralens logo på finska (eps)

Statistikcentralens logo på svenska (eps)

Statistikcentralens logo på engelska (eps)

Om du behöver företagssymbolen i ett annat filformat eller om du vill ha närmare information om Statistikcentralens grafiska profil kontakta viestinta@stat.fi.