Paikkatietoaineistot

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot ovat osa kansallista paikkatietoinfrastruktuuria ja ne on julkaistu myös kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa. Osana infrastruktuuria aineistot ja palvelut ovat yhteiskäyttöisiä muiden paikkatietoinfrastruktuuriin kuuluvien aineistojen kanssa. Palveluja ja osaa aineistoja määrittelevät standardit löytyvät seuraavista säädöksistä:

Tältä sivulta löydät kootusti Tilastokeskuksen paikkatietoaineistot, jotka on otettavissa käyttöön rajapintapalveluna (WMS/WFS). Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla voit ottaa yhteyden Tilastokeskuksen karttapalvelimelle ja noutaa tarvitsemasi aineistot. Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää, että käytössäsi on paikkatieto-ohjelmisto tai jokin itse ohjelmoitu sovellus, joka tekee pyynnöt palvelimelle. Aineistot voit lukea tai siirtää omaan sovellukseen käyttäen seuraavassa taulukossa annettuja rajapintaosoitteita.

Suora lataaminen rajapinnalta kyselyiden avulla on toinen tapa hyödyntää aineistoja. Kyselyissä voit määritellä ladattavan aineiston ominaisuuksia, kuten tiedostomuodon tai haluamasi alueen.

Kunkin aineiston metatietokuvaukset löytyvät Paikkatietohakemistosta.

Aineiston esittely

Palvelun rajapintaosoitteet

Aineiston kuvaukset Paikkatieto-hakemistossa

Kuntapohjaiset tilastointialueet

http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

Metatietokuvaus

Väestö tilastointialueittain

http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wfs

Metatietokuvaus

Paavo – Postinumero­alueittainen avoin tieto

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs

Metatietokuvaus

Tilastoruudukko 1 km x 1 km
 

http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

Metatietokuvaus

Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km

http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

Metatietokuvaus

Väestöruutuaineisto 5 km x 5 km

http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

Metatietokuvaus

Tieliikenne­onnettomuudet

http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs

Metatietokuvaus

Oppilaitokset

http://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wfs

Metatietokuvaus

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

http://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wfs

Metatietokuvaus

Ohjeita

Lisätietoja paikkatietoaineistoista saat ottamalla yhteyttä sijaintipalvelut@tilastokeskus.fi.