Paikkatietoaineistot

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot koostuvat pääasiassa tilastointialueista sekä niihin yhdistetyistä tilastotiedoista. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa Tilastokeskuksen avointen paikkatietoaineistojen sisällöistä ja rajapinnoista sekä ohjeita aineistojen käyttöönottoon.

Tilastokeskuksen aineistot ovat saatavilla WMS- ja WFS-rajapinnalta. Osa aineistosta on saatavana myös INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa. Nämä aineistot ovat saatavilla sekä WMS-rajapinnalta että uudentyyppiseltä OGC API Features -rajapinnalta.

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot ovat osa kansallista paikkatietoinfrastruktuuria. Infrastruktuurista ja sitä määrittelevistä säädöksistä ja standardeista löydät lisätietoa Maanmittauslaitoksen sivulta.

Aineistojen käyttäminen

Voit käyttää aineistoja seuraavilla tavoilla:

Kansalliset WMS- ja WFS-aineistot

INSPIRE-direktiivin mukaisesti tarjottavat aineistot

Lisätietoa OGC API Features -standardista löytyy OGC:n verkkosivuilta.

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot

Oheisessa taulukossa on listattu Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot. Kustakin aineistosta on oma esittelysivu. Aineistojen metatiedot on kuvattu Paikkatietohakemistossa.

Aineiston esittely Palvelun rajapintaosoitteet Aineiston kuvaus

Kuntapohjaiset tilastointialueet

 

Kansalliset aineistot:
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

 

INSPIRE-aineistot:
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Metatietokuvaus

Väestö tilastointialueittain

Kansalliset aineistot:
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wfs

 

INSPIRE-aineistot:
ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Metatietokuvaus

Paavo – Postinumero­alueittainen avoin tieto

Kansalliset aineistot:
https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs

Metatietokuvaus

Tilastoruudukko 1 km x 1 km
 

Kansalliset aineistot:
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

 

INSPIRE-aineistot:
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Metatietokuvaus

Tilastoruudukko 5 km x 5 km

Kansalliset aineistot:
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

 

INSPIRE-aineistot:
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Metatietokuvaus

Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km

Kansalliset aineistot:
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

 

INSPIRE-aineistot:
ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Metatietokuvaus

Väestöruutuaineisto 5 km x 5 km

Kansalliset aineistot:
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

 

INSPIRE-aineistot:
ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Metatietokuvaus

Tieliikenne­onnettomuudet

Kansalliset aineistot:
https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs

Metatietokuvaus

Oppilaitokset

Kansalliset aineistot:
https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wfs

 

INSPIRE-aineistot:
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/us

Metatietokuvaus

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

Kansalliset aineistot:
https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wfs

 

INSPIRE-aineistot:
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pf

Metatietokuvaus

Tilastokeskuksen paikkatietoaineistoja on julkaistu myös kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa.

Lisätietoja

sijaintipalvelut@stat.fi