Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Universitetsutbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/yop/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över universitetsutbildning omfattar uppgifter om nya studerande, studerande och examina gällande utbildning som leder till universitetsexamen.

Uppgifterna för år 2002 beskriver situationen den 20 september. Tidigare års uppgifter beskriver situationen den 31 december. Därför är uppgifterna för år 2002 inte fullt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Examensuppgifterna gäller hela kalenderåret. I enlighet med statistiklagen är personuppgifterna som statistiken bygger på konfidentiella. Statistiken som tagits fram på basis av dem är i regel offentlig.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller årsuppgifter om studerande och examina vid universitet, vetenskaps- och konsthögskolor.

Klassificeringar

Statistikmaterialet omfattar Statistikcentralens, undervisningsförvaltningens och internationella klassificeringar av utbildningsområde och -nivå, klassificeringar som beskriver läroanstalten samt olika regionala och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Individbaserade uppgifter har insamlats direkt från läroanstalterna fr.o.m. år 1966 fram till statistikåret 2013 och fr.o.m. statistikåret 2014 från högskolornas riksomfattande datalager.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifter om studerande och examina färdigställs omkring ett halvt år efter referenstidpunkten.

Tidsserie

Årsuppgifter om antalet studerande och examina efter universitet har producerats sedan början av 1950-talet. Mera detaljerade uppgifter om studerande och examina, som bygger på individbaserade material, är tillgängliga fr.o.m. början av 1980-talet.

Nyckelord

examina, högskoleexamina, högskolor, studerande, universitet, utbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/yop/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.03.2021