Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Yliopistokoulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/yop/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2020.

Kuvaus

Yliopistokoulutuksen tilasto sisältää tietoja yliopistojen tutkintoon johtavan koulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnoista.

Vuoden 2002 opiskelijatiedot kuvaavat ajankohdan 20.9. tilannetta. Aikaisempien vuosien tiedot kuvaavat ajankohdan 31.12. tilannetta. Tämän johdosta vuoden 2002 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Tutkintotiedot ovat koko kalenterivuoden tietoja. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja yliopistojen, tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoista ja tutkinnoista vuosittain.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Henkilöpohjaisina tietoja on kerätty vuodesta 1966 alkaen tilastovuoteen 2013 suoraan oppilaitoksista ja tilastovuodesta 2014 alkaen korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Opiskelijatiedot ja tutkintotiedot valmistuvat noin puolen vuoden viiveellä viiteajankohdasta.

Aikasarja

Vuosittaista tietoa opiskelija- ja tutkintomääristä yliopistoittain on tuotettu 1950-luvun alusta lähtien. Henkilöpohjaisiin aineistoihin perustuvia yksityiskohtaisempia tietoja opiskelijoista ja tutkinnoista on saatavissa 1980-luvun alusta lähtien.

Asiasanat

korkeakoulut, korkeakoulututkinnot, koulutus, opiskelijat, tutkinnot, yliopistot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/yop/yht.html


Päivitetty 23.03.2021