Lapsen elatus ja huolto

Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/lelahu/
Aihealue: Sosiaaliturva
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilasto perustuu kuntien Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ilmoittamiin lapsen elatusta ja huoltoa koskeviin yhteenvetotietoihin. Tilastoa on tehty vuodesta 1970 lähtien. Vuodesta 1985 lähtien tilastoon on kerätty myös tietoja isyyden selvittämisestä ja vahvistamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Asiasanat

sosiaalihuolto, elatustuki, elatusapu, lapsen huolto, tapaamisoikeus, elatus, elatusturva, elatusvelvollisuus, isyyden tunnustaminen, isyyden vahvistaminen, vanhemmuus, lapset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/lelahu/yht.html


Päivitetty 14.12.2012