Indikatorer för regionalekonomi

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/atind/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Indikatorerna för regionalekonomi är färdiga indikatorer, som tagits fram på basis av statistik över de regionala räkenskaperna och uppgifter i nära anslutning till dem. Deras syfte är att erbjuda jämförande information om regionernas strukturer, utveckling och skillnader i nivåer. Som grund för jämförelsen används oftast hela landet, ibland också EU-länderna. Jämförelser görs också mellan regioner av samma typ

Uppgiftsinnehåll

Datainnehållet i regionalekonomins indikatorer omfattar selektivt samma ämnesområden som de regionala räkenskaperna. Utöver dessa ingår också indikatorer som beskriver den allmänna regionutvecklingen samt indikatorer som används allmänt vid internationella jämförelser.

Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Vid skapande av indikatorer används i tillämpliga delar klassificeringarna i de regionala räkenskaperna och nationalräkenskaperna. Områdesindelningen är de regionala räkenskapernas indelning för det senaste statistikåret efter ekonomisk region, landskap och storområde.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna fås i huvudsak ur de regionala räkenskaperna. Övriga datakällor används närmast vid samordnande av indikatorerna.

Uppdateringsfrekvens

Indikatorerna uppdateras en gång om året i samband med offentliggörandet av de regionala räkenskapernas produktion och sysselsättning samt slutlig konsumtion.

Färdigställs eller offentliggörs

Indikatorerna för produktion och sysselsättning i april-maj och indikatorerna för hushållens utgifter i maj-juni.

Tidsserie

Bastidsserie sedan år 1995.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/atind/yht_sv.html


Senast uppdaterad 19.03.2012