Aluetalouden indikaattorit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/atind/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2009.

Kuvaus

Aluetalouden indikaattorit ovat aluetilinpito-tilastojen ja niihin läheisesti liittyvien tietojen pohjalta tuotettuja valmiita indikaattoreita, joiden tarkoituksena on tarjota vertailtavaa tietoa alueiden rakenteista, niiden kehityksestä ja tasoeroista. Vertailun perustana on useimmiten koko maa, joskus myös EU -maat. Myös vertailut samantyyppisiin alueisiin.

Tietosisältö

Aluetalouden indikaattorien tietosisältö kattaa valikoiden samat aihealueet kuin aluetilinpito. Näiden lisäksi valikoimaan kuuluu yleisiä aluekehitystä kuvaavia indikaattoreita sekä yleisesti kansainvälisissä vertailuissa käytettyjä indikaattoreita.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Indikaattoreiden laadinnassa käytetään soveltuvin osin aluetilinpidon ja kansantalouden tilinpidon käyttämiä luokituksia. Alueluokitus on aluetilinpidon viimeisen tilastovuoden mukainen seutukunta-, maakunta ja suuralueluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot saadaan pääosin aluetilinpidosta. Muita tietolähteitä käytetään lähinnä indikaattoreiden suhteuttamisessa.

Päivitystiheys

Indikaattorit päivittyvät kerran vuodessa aluetilinpidon tuotanto- ja työllisyys sekä kotitaloustilien julkistamisen yhteydessä.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tuotantoa ja työllisyyttä koskevat indikaattorit huhti - toukokuussa ja kotitalouksien tuloja koskevat touko - kesäkuussa.

Aikasarja

Perusaikasarja vuodesta 1995 lähtien.

Asiasanat

aluetalous, aluekehitys, kansantalouden tilinpito, bruttokansantuote, arvonlisäys, tuotanto, investoinnit, työlliset, työllisyys

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/atind/yht.html


Päivitetty 19.03.2012