Köttproduktion områdesvis

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/allidt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Den områdesvisa statistiken över köttproduktionen är en årsstatistik som innehåller uppgifter om produktionen av nötkött, svinkött och fårkött enligt område. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna och på nötkreatursregistret. Statistiken innehåller uppgifter om köttproduktionen enligt kommun, arbetskrafts- och näringscentral och enligt stödområde. Uppgifterna kan också fås med en annan områdesindelning.

Nyckelord

lantbruk, köttproduktion, slakt, slakterier, nötkött, griskött, fårkött

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/allidt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2015