Tilläggsuppgifter

Dataskyddsansvarig Johanna Rantanen, tietosuoja@stat.fi

Senast uppdaterad 23.5.2018