Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Suuralueet 2015

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Tilastoissa käytettävien alueluokitusten tarkoituksena on kuvata ilmiöiden alueellisia vaihteluja ja yleisesti aluerakennetta.

Maakunnat ja tilastollinen kuntaryhmitys ovat ensisijaisia Suomen tilastotoimessa käytettäviä alueluokituksia. EU:n tilastovirastoon Eurostatiin toimitettavissa tilastoissa puolestaan käytetään kolmitasoiseen hierarkkiseen NUTS-luokitukseen (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) perustuvia aluejakoja. Suomen aluejaossa suuralueet muodostavat NUTS 2 -tasoa vastaavan aluejaon.

LUOKITUKSEN KANSAINVÄLINEN TAUSTA:
Vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön uusi suuraluejako, jossa alueita on viisi. Suuraluejako perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 1059/ 2003, jota tarkistettiin vuonna 2011 (Komission asetus 31/2011).

Muutokset edellisestä versiosta

1.1.2013 Suomenniemi (775) liitettiin Mikkeliin (491), jolloin entisen Suomenniemen kunnan alue siirtyi Etelä-Suomen suuralueelta (2) Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueelle (4).

1.1. 2012 Etelä-Suomen suuralue (1) jakautui Helsinki-Uudenmaan (1) ja Etelä-Suomen suuralueisiin (2). Itä-Suomen (3) ja Pohjois-Suomen (4) suuralueet yhdistyivät. Uuden suuralueen nimi on Pohjois- ja Itä-Suomen suuralue ja sen koodi on 4. Vuoden 2012 suuralueluokituksen alueet ovat:

1 Helsinki-Uusimaa
2 Etelä-Suomi
3 Länsi-Suomi
4 Pohjois- ja Itä-Suomi
5 Ahvenanmaa -Åland

Luokitusjulkaisut

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot. Helsinki: Tilastokeskus. (Käsikirjoja / Tilastokeskus, 28)