Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Oppilaitostyyppi 1999

11 Peruskoulut
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
15 Lukiot
19 Perus- ja lukioasteen koulut
21 Ammatilliset oppilaitokset
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
41 Ammattikorkeakoulut
42 Yliopistot
43 Sotilaskorkeakoulut
61 Musiikkioppilaitokset
62 Liikunnan koulutuskeskukset
63 Kansanopistot
64 Kansalaisopistot
65 Opintokeskukset
66 Kesäyliopistot
99 Muut oppilaitokset