Tilastollinen kuntaryhmitys

1 Kaupunkimaiset kunnat
2 Taajaan asutut kunnat
3 Maaseutumaiset kunnat