Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) 2019

01 Uudenmaan ELY-keskus
02 Varsinais-Suomen ELY-keskus
03 Satakunnan ELY-keskus
04 Hämeen ELY-keskus
05 Pirkanmaan ELY-keskus
06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
07 Etelä-Savon ELY-keskus
08 Pohjois-Savon ELY-keskus
09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus
10 Keski-Suomen ELY-keskus
11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
12 Pohjanmaan ELY-keskus
13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
14 Kainuun ELY-keskus
15 Lapin ELY-keskus
16 Ahvenanmaa