8 Process- och transportarbetare

Huvudgrupper - Yrkesklassificeringen 2010
 
8Process- och transportarbetare
81Processarbetare
82Hopsättare, industriprodukter
83Transportarbetare