35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi

Huvudgrupper - Yrkesklassificeringen 2010
 
3 Experter
35Experter inom informations- och kommunikationsteknologi
351IKT-tekniker samt användarstöd
3511Driftoperatörer
3512Datasupportpersonal
3513Nätverkstekniker
3514Webbmaster och webbtekniker
352Teletekniker samt radio- och tv-tekniker
3521Sändnings- och AV-tekniker
3522Tekniska experter inom telekommunikation