323 Utövare av naturmedicin och alternativ medicin

Huvudgrupper - Yrkesklassificeringen 2010
 
3 Experter
32 Hälso- och sjukvårdsexperter
323Utövare av naturmedicin och alternativ medicin
3230Utövare av naturmedicin och alternativ medicin