Käsitteet




Säännöllinen yötyö


Pääosa työajasta on säännöllisesti välillä 21.00-6.00.



Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa