Ledat fordon

Dragfordon till vilken en släpvagn eller släpvagnar är kopplad.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Dragfordon till vilken en påhängsvagn är kopplad.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.5.2008 - 24.7.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa