Årlig reparation

Med årlig reparation avses kostnader som bokförts som utgifter i bostadsaktiebolagets resultaträkning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa