Lokkilometer

Av loket tillryggalagd en kilometer lång sträcka.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa