Åtagandeperiod

Den period under vilken Annex I-länderna bör fullgöra de i Kyotoprotokollet uppställda skyldigheterna vad gäller utsläppsbegränsning och -minskning. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod omfattar tiden 1.1.2008-31.12.2012.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 14.10.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa