Åldringsbostadshushåll

Ett åldringsbostadshushåll är ett bostadshushåll där minst en av medlemmarna har fyllt 65 år.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa