Riksomfattande televisionskanal

En riksomfattande televisionskanal är en kanal som med olika distributionssätt (markbundet, kabel, satellit) har ett sammanräknat sebarhetsområde som täcker minst 70 procent av befolkningen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa