Svårbesatt arbete

Ett svårbesatt arbete är ett arbete som varit ledigt under referenstidpunkten och som arbetsgivaren upplevt att är svårt att besätta (subjektiv åsikt). Till exempel om det trots aktiva rekryteringsåtgärder inte har funnits sökanden eller sökandena inte har varit tillräckligt kvalificerade eller lämpliga för arbetet. Trots svårigheterna har man kunnat hitta en arbetstagare eller också har arbetet eventuellt blivit obesatt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa