Konverteringslån

Ett konverteringslån är ett masskuldebrevslån som ger rätt att inom en viss tid konvertera skuldebrevet till ett på förhand bestämt antal aktier i emittentföretaget. Konverteringslånet avviker från optionslånen genom att optionsrätten inte kan avskiljas från lånedelen. Efter att optionsrätten utnyttjats konverteras den till konverteringslånet bundna låneposten i emittentföretagets bokföring till aktiekapital.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa