Käsitteet
Vaihtoehtoinen hypoteesi


Tutkija lähtee yleensä liikkeelle jostain olettamuksesta, jota kutsutaan nollahypoteesiksi ja jota hän haluaa testata empiirisellä tutkimusaineistolla. Aineistot perustuvat yleensä otoksiin, joista saatuihin tuloksiin sisältyy kuitenkin tietty virhemarginaali. Tutkija voi nyt testata, kuinka todennäköistä on, että nollahypoteesi on oikeassa - ja vaihtoehtoinen hypoteesi on väärässä - käyttämällä hyväksi tietoa tilastollisesta virhemarginaalista. Nollahypoteesi ja vaihtoehtoinen hypoteesi ovat kilpailevia olettamuksia, joiden oikeellisuutta testataan tutkimusaineistolla.

Aihealue

 • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Tutkija lähtee yleensä liikkeelle jostain olettamuksesta, jota kutsutaan nollahypoteesiksi ja jota hän haluaa testata empiirisellä tutkimusaineistolla. Aineistot perustuvat yleensä otoksiin, joista saatuihin tuloksiin sisältyy kuitenkin tietty virhemarginaali. Tutkija voi nyt testata, kuinka todennäköistä on, että nollahypoteesi on oikeassa - JA SITä VASTASSA OLEVA VAIHTOEHTOINEN HYPOTEESI ON VääRäSSA - käyttämällä hyväksi tietoa tilastollisesta virhemarginaalista. Nollahypoteesi ja vaihtoehtoinen hypoteesi ovat kilpailevia olettamuksia, joiden oikeellisuutta testataan tutkimusaineistolla.

  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa