Käsitteet
Ulosottoasian hakija


Hakijalla tarkoitetaan sitä, joka on hakenut täytäntöönpanoa saatavansa takaisin perimiseksi. Saatavalla tarkoitetaan ulosottoperusteessa vahvistettua pääomaa, pääomalle laskettua korkoa sekä ulosottoperusteessa määrättyjä kuluja korkoineen. Hakija voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa