Intäkter från egetkapitalinstrument

Dividendinkomster och vinstandelar som erhålls från aktier och fondandelar samt liknande intäkter som betalas av en juridisk persons medel som får användas för vinstutdelning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa