Tietotekniikka- ja media-alan tutkinto

Käsite perustuu Tilastokeskuksen, Opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteistyössä laatimaan luetteloon millä tahansa koulutusasteella ja -alalla suoritetuista tutkinnoista, joiden katsotaan liittyvän pääasiassa tietotekniikan, tietoliikenteen ja viestintä-alan koulutukseen.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa