Regionalt danscentrum

Ett regionalt danscentrum är ett centrum som hör till det nätverk av regionala danscentra som undervisningsministeriet startade år 2004. Dess målsättning är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för danskonsten, öka arbetsmöjligheterna för danskonstnärer och utvidga kulturverksamheten runt om i landet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jaa