Åtalet förkastats

Åtalet förkastas då domstolen anser att inget brott har begåtts eller det inte enligt domstolen finns tillräckliga bevis för att den åtalade ska kunna dömas.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa