Käsitteet
Suhteellinen frekvenssi


Suhteellisessa frekvenssijakaumassa muuttujan luokkiin tulevat tapaukset suhteutetaan tapausten kokonaismäärään. Suomen Eduskunnassa demareiden suhteellinen edustus on 0.270 (54/200) ja vihreiden 0.055 (11/200).

Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa