Begrepp
Bisyssla


Arbete som en löntagare eller företagare utför vid sidan om huvudsysslan. Definieringen av huvud- och bisyssla baserar sig på svarspersonens egen utsago. Oftast är bisysslan det arbete som man använder mindre tid till eller får mindre inkomster från jämfört med huvudsysslan.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa