Nettotal

I nettotalet koncentreras svarsfördelningen för varje kvalitativ fråga i statistiken över konsumenternas förtroende i form av ett tal. Nettotalet erhålls genom att subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga genom att vikta svarsalternativen (se närmare Kvalitetsbeskrivningen). Nettotalet kan variera mellan –100 och +100. Ju större tal, desto ljusare syn på ekonomin.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

I nettotalet koncentreras svarsfördelningen för varje kvalitativ fråga i statistiken över konsumenternas förtroende i form av ett tal. Nettotalet erhålls genom att subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga genom att vikta svarsalternativen (se närmare Kvalitetsbeskrivningen). Nettotalet kan variera mellan –100 och +100. Ju större tal, desto ljusare syn på ekonomin.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 9.10.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa