Käsitteet
Saldoluku


Saldoluku liittyy kuluttajien luottamuksen kvalitatiivisten kysymysten vastauksien muuntamiseen numeerisesti tulkittaviksi. Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Saldolukuun tiivistyy kuluttajien luottamus -tilaston kunkin kvalitatiivisen kysymyksen vastausjakauma yhtenä lukemana. Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste). Saldoluku voi vaihdella -100:n ja +100:n välillä. Mitä korkeampi lukema on, sitä valoisampi on näkemys taloudesta.  Määritelmää käyttävät tilastot

  Aihealue

  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 9.10.2019

  Lähdeorganisaatio

  • EU

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa