Sairaspäivä

Työllisen omasta sairaudesta tai tapaturmasta johtunut poissaolopäivä päätyöstä tutkimusviikolla.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1976 - 31.12.2020

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa