Regelbunden internetanvändning

En person som använt internet minst varje vecka under en tremånadersperiod som föregick undersökningsperioden definieras som regelbunden internetanvändare.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa