Strukturutredning

I samband med första leverans av uppgifter om kundspecifik konjunkturtjänst får kunderna en strukturutredning över näringsverksamheten inom ett valt område. Strukturutredningen är en utskrift i tabellform över antalet företag och arbetsställen samt över variabeln som beskrivs (t.ex. omsättning, lönesumma eller antalet anställda). I strukturutredningen ingår också andelen omsättning, löner och antalet anställda, i det område som kunden valt, i förhållandet till omsättningen, löner och antalet anställda inom motsvarande näringsgrenar i hela Finland.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa