Rakennusyritysten palkkasummaindeksi

Rakennusyritysten palkkasummaindeksi kuvaa työnantajasuorituksia maksavien yritysten palkkasumman kehitystä. Indeksille lasketaan alaindekseinä talonrakentamisen sekä maa-ja vesirakentamisen palkkasummaindeksit. Tarkasteltava muuttuja on ennakonpidätyksen alaiset palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua.

Jako talonrakentamiseen sekä maa- ja vesirakentamiseen perustuu Toimialaluokitus 1995 -käsikirjaan (Käsikirjoja 4, Tilastokeskus).

Indeksin perusvuosi on 1995 (1995 = 100).

Indeksin laskennassa käytetään verohallinnon aineistoja, joita Tilastokeskus täydentää.

Indeksiluku tuotetaan paneelimenetelmällä. Paneelissa ovat mukana ne yritykset, joilla löytyy tietoa tarkasteltavalta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näiden yritysten perusteella lasketaan toimialan prosenttimuutos. Indeksisarjaa jatketaan näiden muutosten perusteella. Laskennasta poistetaan yritykset, joiden kehitys poikkeaa huomattavasti toimialan yleisestä kehityksestä.

Indeksisarja alkaa vuoden 1995 tammikuusta. Alkuperäisen indeksin lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja ja trendisarja. Aikasarjan lyhyys vaikeuttaa trendin laskemista. Siksi trendiä tarkastellessa kannattaa seurata myös alkuperäisen sarjan käyttäytymistä.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa