Omsättningsindex för byggföretag

Omsättningsindexet för byggföretag beskriver utvecklingen av omsättningen hos momsskyldiga byggföretag inom näringsgrenen. För indexet beräknas som underindex omsättningsindex för husbyggande, anläggningsarbeten samt specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Näringsgrenarna har indelats enligt handboken Näringsindelningen TOL 2008. Den variabel som granskas är den inhemska omsättningen.

Vid indexberäkningen används skatteförvaltningens periodskatteuppgifter som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. I de uppgifter som används vid beräkningen av omsättningsindexet ingår inte moms. Utöver det ursprungliga indexet beräknas en säsongrensad serie och en trendserie. Indexet publiceras månatligen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa