Kostnadsindex för spårbunden trafik

Kostnadsindexet för spårbunden trafik mäter prisförändringarna för kostnadsfaktorer med anknytning till bedrivande av metro- och spårvagnstrafik. Indexet är av Laspeyres' typ.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 30.6.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa