Kapitalvärde för finansieringsleasing

Återstående belopp av kapitalvärdet för finansieringsobjektet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa