Pråm

Med pråmar avses fartyg av pråmtyp, oavsett storlek, med undantag av skjutpråmenheterna, som ingår i den egentliga handelsflottan.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa