Kronisk sjukdom

Med kroniska sjukdomar avses sjukdomar (inklusive allergier) som kräver t.ex. regelbunden behandling eller kontroll av läkare eller hälsovårdspersonal i minst sex månaders tid.

Kronisk innebär att besvären vid intervjutidpunkten har pågått i minst sex månader, eller troligen kommer att fortgå i minst sex månaders tid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 17.2.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa