Småfartyg

Med småfartyg avses fartyg som är mindre än 15 meter men minst 10 meter långa och som frivilligt införts i fartygsregistret.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa