Käsitteet
Perusnimike


Perusnimikkeellä tarkoitetaan BKT-erittelyn hyödykkeiden alinta aggregoitua tasoa, josta ostovoimapariteetit lasketaan. Englanninkielinen vastine on "basic heading".Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa