Grundläggande renovering

Grundläggande renovering innebär att byggnaden eller byggnadens skick renoveras till ett lika gott skick som när det var nytt. Exempel på grundläggande renovering är delning av lägenheter, tätning av väggar, förnyande av golvkonstruktioner och sanering av kök och badrum.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa