Käsitteet
Parametri


Parametri on tilastotieteessä käytössä olevan teoreettisen jakauman tunnusluku, esim. keskiarvo, varianssi tai hajonta.

Parametri voi matemaattiselta muodoltaan ja jakaumaltaan olla lineaarinen tai epälineaarinen. Lineaaristen parametrien estimointi on yleensä yksinkertaista. Suurin osa tilastotoimessa estimoitavista parametreistä kuuluu tähän joukkoon. Epälineaaristen ja kompleksien parametrien estimointi on sen sijaan hankala tehtävä. Näiden estimaattorien kaavoja pyritään sen vuoksi approksimoimaan esim. lineaarisilla muunnoksilla (erit. Taylorin sarjakehitelmällä) tai käyttämällä laskentaintensiivisiä tietokoneohjelmistoja.
Aihealue

 • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Parametri on tilastotieteessä käytössä olevan teoreettisen jakauman tunnusluku, esim. keskiarvo tai hajonta.  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 9.10.2019

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa