Lokalenhet

En lokalenhet är underenhet till en företagsenhet och som fås då företaget delas på funktioner som är belägna på olika adresser. Företagets funktioner som är belägna på en viss adress. En lokalenhet kan verka inom flera olika näringsgrenar.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) och på förordningen (EG 177/2008) rörande företagsregister.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En lokalenhet är underenhet till en företagsenhet och som fås då företaget delas på funktioner som är belägna på olika adresser. Företagets funktioner som är belägna på en viss adress. En lokalenhet kan verka inom flera olika näringsgrenar.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) och på förordningen (EEG 2186/93) rörande företagsregister.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 4.3.2008

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa