Käsitteet
Päätoimiset ympäristönsuojelupalvelujen tuottajat


Teollisuuden toimialoja 37 (Viemäri- ja jätevesihuolto), 38 (Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus) sekä 39 (Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut) voidaan kutsua päätoimisiksi ympäristönsuojelupalvelujen tuottajiksi, koska näiden toimialojen ympäristönsuojelumenojen suuruus on merkittävä.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa